audyt-bezpieczeństwa-it-warszawa

Czym jest audyt IT oferowany przez agencje detektywistyczne?

Audyt bezpieczeństwa IT Warszawa polega na sprawdzeniu całej infrastruktury informatycznej oraz działań, które są za jej pomocą wykonywane. Pozwala sprawdzić, w jakim stanie jest zaplecze informatyczne firmy oraz, czy istnieje realne zagrożenie dla jego bezpieczeństwa. Wszelkie działania prowadzone są zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 27001

Po co przeprowadza się audyt IT?

Audyt IT przeprowadza się z dwóch zasadniczych powodów. Pierwszym jest sytuacja, w której z firmy wyciekły dane i należy sprawdzić, w jaki sposób do tego doszło. Drugi to standardowa procedura, podczas której firma chce zweryfikować stan bezpieczeństwa swojej infrastruktury.

Na czym szczegółowo polega audyt IT?

Audyt IT przeprowadzany przez agencje detektywistyczne dzieli się na dwa zasadnicze etapy. Pierwszym jest gromadzenie wszystkich danych. Audytorom należy udostępnić informacje na temat posiadanego sprzętu oraz oprogramowania. Muszą również wiedzieć, jakie operacje wykonuje firma przez internet oraz jakie zasoby przechowuje w sieci.

Drugi etap to analiza zgromadzonych danych. Czas jej trwania i przebieg zależy od stopnia skomplikowania firmowych zasobów. Inaczej wygląda wtedy, gdy sprawdzenia jest kilkadziesiąt komputerów w różnych lokalizacjach a inaczej, gdy dotyczy niewielkiej firmy.

Podczas audytu biuro detektywistyczne może również sprawdzić poszczególnych pracowników, którzy mają dostęp do wrażliwych danych należących do firmy. Ani kodeks pracy ani polskie prawo nie zabraniają tego.

Trzeci etap leży już po stronie firmy, ponieważ w ramach własnych struktur musi wdrożyć ewentualny program naprawczy. Audytor może zlecić wymianę przestarzałego sprzętu albo dodatkowe zabezpieczenia w serwerowni. Może też polecić zmiany w procedurach, jeśli okaże się, że są dziurawe i niewystarczające. Audyt może stanowić również podstawę do zwolnienia pracownika.

Co daje audyt informatyczny?

Audyt informatyczny pozwala zweryfikować, czy dane firmowe są odpowiednio zabezpieczone. Z jednej strony agencja detektywistyczna sprawdza jakość sprzętu i ważność licencji dla oprogramowania. Z drugiej zaś weryfikuje procedury i ich stosowanie w praktyce.

Dzięki audytowi pracodawca widzi, jakie zmiany są konieczne, by bezpieczeństwo firmy nie było zagrożone. Jeśli audyt przeprowadzany był po incydencie bezpieczeństwa, może również stanowić podstawę do wszczęcia ewentualnych kroków prawnych względem pracownika, który dopuścił się złamania przepisów.

Zarówno w dużych, jak i małych firmach zazwyczaj najsłabsze ogniwo w systemie bezpieczeństwa stanowi człowiek. Audyt sprawdza działania ludzi, ale zmiany w ich zachowaniu musi wyegzekwować pracodawca. Tym samym ważne jest, by cyklicznie przypominać pracownikom, np. w ramach szkoleń tematycznych, o zachowaniu bezpieczeństwa w zakresie dysponowania firmowymi danymi.

Audyt bezpieczeństwa IT Warszawa polega na sprawdzeniu całej infrastruktury informatycznej oraz działań, które są za jej pomocą wykonywane. Pozwala sprawdzić, w jakim stanie jest zaplecze informatyczne firmy oraz, czy istnieje realne zagrożenie dla jego bezpieczeństwa. Wszelkie działania prowadzone są zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 27001 Po co przeprowadza się audyt IT? Audyt IT przeprowadza się…

Audyt bezpieczeństwa IT Warszawa polega na sprawdzeniu całej infrastruktury informatycznej oraz działań, które są za jej pomocą wykonywane. Pozwala sprawdzić, w jakim stanie jest zaplecze informatyczne firmy oraz, czy istnieje realne zagrożenie dla jego bezpieczeństwa. Wszelkie działania prowadzone są zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 27001 Po co przeprowadza się audyt IT? Audyt IT przeprowadza się…