odśnieżanie chodników poznań

Odśnieżanie chodników w Poznaniu

Zgodnie z polskim porządkiem prawny, właściciele nieruchomości lub ich zarządcy, obok których jest chodnik, są odpowiedzialni za stan tego chodnika. W dzisiejszych czasach odśnieżanie nie jest żadnym problemem, ponieważ może być zlecone odpowiedniemu wykonawcy.

Odśnieżanie chodników Poznań

Mieszkańcy Poznania oraz okolicznych miejscowości chętnie wybierają usługi firmy, która zajmuje się odśnieżaniem chodników. Zima to pora roku, która charakteryzuje się niskimi temperaturami oraz opadami. W związku ze zmieniającym się klimatem pogoda w zimę jest nieprzewidywalna. Jaka jest definicja chodnika? Chodnik to specjalnie wydzielona część drogi publicznej, która jest miejscem poruszania się pieszych. Co ważne, chodnik taki musi przylegać bezpośrednio do nieruchomości. Niezależnie od tego, czy jest nieruchomość usługowa, czy też mieszkalna, właściciele odpowiadają za bezpieczeństwo pieszych, którzy poruszają się na chodniku. Odpowiedzialny może być więc właściciel albo zarządca nieruchomości. O chodnik trzeba dbać w szczególności zimą, kiedy to opady śniegu i deszczu są intensywne.
Co ważne ustawodawca, przedstawiając dbanie o bezpieczeństwo pieszych, miał na myśli to, że zarządca lub właściciel ma dbać również o stan techniczny. Odśnieżanie chodników Poznań to szereg usług, które skierowane są głównie do osób, które nie mają czasu na dbanie o chodnik. Jak wiadomo, nie w każdej firmie zostanie wydzielona osoba, która będzie za to odpowiedzialna.

Bezpieczeństwo pieszych

Jak już wiadomo każdy, kogo nieruchomość położna jest przy chodniku, musi dbać o jego stan. Firma zajmująca się usługami z zakresu odśnieżania świadczy usługi odladzania oraz przygotowywania chodnika do bezpiecznego poruszania się na nim. Obecnie rezygnuje się z posypywania oblodzonych powierzchni solą, w jej miejsce używany jest piasek. Każdy, kto jest obłożony obowiązkiem odśnieżania chodników, powinien w pierwszej kolejności zadbać o odpowiednią organizację odśnieżania. Osoby, które doznają urazu na nieodśnieżonym chodniku, mogą dochodzić roszczeń od właścicieli nieruchomości, a nie jak mogłoby się zdawać od podmiotu odpowiedzialnego za drogi i chodniki. Odśnieżanie chodników Poznań to usługi, z których zadowolonych jest wielu klientów, którzy nie muszą się już martwić o stan chodnika w czasie zimy. Mimo tego, że od lat nie było mocnych opadów śniegu, to właśnie ustawowy obowiązek zmusza właścicieli lub zarządców do dbania o chodniki. Warto skorzystać z tej usługi, ponieważ można w ten sposób uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji wynikających z nieodśnieżenia chodnika.

Zgodnie z polskim porządkiem prawny, właściciele nieruchomości lub ich zarządcy, obok których jest chodnik, są odpowiedzialni za stan tego chodnika. W dzisiejszych czasach odśnieżanie nie jest żadnym problemem, ponieważ może być zlecone odpowiedniemu wykonawcy. Odśnieżanie chodników Poznań Mieszkańcy Poznania oraz okolicznych miejscowości chętnie wybierają usługi firmy, która zajmuje się odśnieżaniem chodników. Zima to pora roku,…

Zgodnie z polskim porządkiem prawny, właściciele nieruchomości lub ich zarządcy, obok których jest chodnik, są odpowiedzialni za stan tego chodnika. W dzisiejszych czasach odśnieżanie nie jest żadnym problemem, ponieważ może być zlecone odpowiedniemu wykonawcy. Odśnieżanie chodników Poznań Mieszkańcy Poznania oraz okolicznych miejscowości chętnie wybierają usługi firmy, która zajmuje się odśnieżaniem chodników. Zima to pora roku,…